Arşivleme yazılımı

Arşivleme yazılımı veya belge arşivleme (İngilizce: Kısa olarak DMS olarak adlandırılan Doküman Yönetim Sistemi (Document Management System), kolay erişim ve hızlı arama ile mektupların yönetimi ve sınıflandırılması, saklanması, geri alınması ve elektronik arşivlenme imkanı sağlar. Bu belge arşivleme sistemleri geleneksel kurumsal mektup ve belgelerin yanı sıra, dinamik formlar, diğer ilgili yazılım dolaşan belgeler, fakslar ve e-postalar gibi yeni öğeleri içermektedir. Belge yönetim sistemi genellikle, üretimin ilk aşamalarından imza ve elektronik göndermeye kadar bir dizi yazışma akışını kapsar.

Navigasyon listesi

 

Belge arşivleme yazılımı
Ürün adı : Ada Arşiv Yazılımı

Ada Yazılım firmasının diğer ürünleri

Arşivleme yazılımı What is?

Belgelerin arşivlenmesi yazılımını tanımlamak istersek,evrak ve belgelerin gelenekesel olarak saklandığı yer diyebiliriz iletişim çağında belgeler ve bilgilere hızlı erişim sağlamak için birçok kurum, şirket ve bilgi merkezinde Belgeler, haritalar, fotoğraflar, videolar, çeşitli dosyalar vb. gibi çeşitli bilgiler… Belgelerin zaman içinde kaybolması ve aşırı kullanılması ve diğer sorunlar nedeniyle belge arşivleme yazılımına ihtiyaç duyulmaktadır: bilgi çağı, arşiv alanının olmaması, maliyetlerin azalması (geleneksel arşivlerde insan gücü) ve belgelere kolay ve hızlı erişim, arşivlerde ve yazışma döngüsünde mekanize sistemlerin kullanılması geçmişe göre daha fazla ihtiyaç duymanıza neden olmuştur.

satın alma nedeni Arşivleme yazılımı

Alıcılar, belge yönetim yazılımını çeşitli nedenlerle değerlendirir, ancak arşivleme yazılımı satın almanın en önemli nedenlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

– kağıt rutinlerini ortadan kaldırmaya çalışan kuruluşlar. Bu kuruluşlar, dosya ve belgelerini manuel olarak taramaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde yükleyebilen programlar arıyor. Görüntüleme programları bazen Bu dijital dosyaları izlemek, depolamak ve almak için ek araçlar sağlayan daha büyük bir entegre paketin parçasıdır.

Bazı şirketler ve özel endüstriler, depolama izinleri ve dosyalara özel erişim gerektiren hükümet düzenlemelerine tabidir. Bu düzenlemeler genellikle kuruluşların eski ve güncel belgeleri dijital biçimde korumasını ve bunlara erişimi kısıtlamasını gerek Bu düzenlemeler genellikle kuruluşların eski ve güncel belgeleri dijital biçimde korumasını ve bunlara erişimi kısıtlamasını gerek

Neden Ada arşiv yazılımını seçelim?

Ada ürün desteği

Güçlü ve esnek destek

Şirket’in destek departmanındaki iş arkadaşlarımız, kullanıcıların sorunlarına ve konularına telefon ve bilet ile eksiksiz cevap verip her zaman yanınızda olacaklar.

Ada Ürünleri Teknoloji

Güncel teknolojinin kullanımı

Bütün Ada şirketinin yazılımları en güncel araçlardan ve programlama dillerinden yapılmıştır.Ayrıca bu yazılımlar değişimekarşı çok esnektirler.

Ada ürünlerinin kalitesi

Benzersiz kalite ve dikkat

yazılımlarımızın tasarım temelleri, yüksek kalitesi ve hızı, müşterilerimizinmemnuniyetine neden olmuştur ve yazılımla kolay çalışmak üretim işlemlerinde her zaman ön planda getirilmiştir.”

Video ve resim arşivleme yazılımı

Arşivleme yazılımının gelişmiş özellikleri

Üretim ve tasarım ekibimiz; muhatapların güncel ihtiyaçlarını tesbit ederek, bu talepleri yazılım ürünleri şeklinde mümkün olduğu kadar doğru ve eksiksiz uygulamaya çalışmıştır.

Aşağıdaki listede arşivleme yazılımlarında kullanılan her şey listelenmiştir, istediğiniz imkanı bulamazsanız uzmanlarımızdan yazılıma eklemelerini istemeniz yeterlidir.

Ayrıntıları içeren özelliklerin listesine bakın

Her türlü belge ve formun kaydı – arşivleme yazılımının ana işi

 • her tür belge, mektup sınıflandırılması, yönlendirmeler ve… dahil olmak üzere tüm belgeler, evrak özelliklerinin kayd edilmesi
 • Bir belgenin tanımlanmış yıllarda kayd edilmesi
 • Belge ve evrakların tüm tanımlanmış arşivlerde kayd edilmesi
 • Belgelerin elektronik arşivlemesinde yüksek öneme sahip olan kodla birlikte ağaç şeklinde kurumsal şema
 • Kurumlar, kişiler,şirketler ve … yazışmaları ve bilgilerinin tanımlanması ve kayd edilmesi
 • Arşivleme yazılımı telefon rehbrinde müşteri adresleri ve telefonlarının tanımlanması
 • İlgili alanlarda belge ve evrakların kaydı ve arşivlenmesi
 • İlk özelliklerle dosya kayıt imkanı (Header)
 • Evrak ve belgelerin sınırsız şekilde bağlantı kurma imkanı

Belge arşivleme yazılımı yönlendirme kabiliyetleri

  • Bir ağaç ve liste olarak organizasyon şemasını kullanarak belge yönlendirmesi
  • Bir belgeye referans listesi yazdırabilme imkanı
  • Elektronik arşivleme sırasında kullanışlı bir araç olan belge görüntülerine doğrudan yönlendirme imkanı .
  • Bir belgenin birkaç birime veya kişiye aynı anda yönlendirilmesi
  • Tüm yönlendirmeler ve kopyaları ana sayfada ayırma imkanı ile görüntülemek
  • Varsayılan yönlendirme tanımını kullanarak gruplar halinde başvuru yapma ve yönlendirmeleri talep etme imkanı
  • Belgeleri bir kişi veya kişilere grup yönlendirmesi yapma imkanı Ada belge arşivleme yazılımının kullanışlı kabiliyetleri arasında yer almaktadır.
  • Birçok format kullanarak komutları hızlı bir şekilde yazmak için belge yönlendirme hizmetinde her yönetici tarafından yaygın olarak kullanılan ifadelerin bir listesini yapmak
  • Yönlendirilen belgeleri ayırma ve izleme imkanı
  • Yönlendirmelere ek ekleme imkanı

  Gelişmiş Arama – Arşivleme yazılımının ana kısmı

  • Kombinasyon halinde belgelerin içindeki alanlara göre arama yapın
  • Farklı klasörlerde aramak
  • Bir kelimeyi veya beğeniyi birkaç saniyeden daha kısa sürede hızlı bir şekilde aramak ve hedefe ulaşmak (İran’da tüm elektronik arşivleme sistemlerinde bir ilk )
  • Belgelerin tüm alanlarına ve temalarına göre kombinasyon veya hatta kelime araması yapmak (İran’da ilk kez)
  • Arşivleme yazılım telefon rehberinde gelişmiş arama

   Belge arşivleme yazılımı raporlama imkanları

   • Belgelerin arşivlendiği tarih ve saatin yanı sıra arşivcinin adı ile birlikte tam rapor imkanı
   • Genel olarak çeşitli raporlar, grafikler, istatistikler, elektronik arşivleme yazılım bilgilerinin tabloları hazırlayabilme imkanı
   • Belge arşivleme yazılımı ile tüm dinamik ve istatistiksel raporları word ve Excel yazılımlarına aktarabilme imkanı
   • Endikatörden rapor ve yazışmalardan, belgelerden ve و’den rapor
   • Kayıt tarihi, gönderen, alıcı, fotokopi, belge numarası,…
   • Eylem ve yönlendirme raporları hazırlayabilme ve taranmış ve taranmamış mektupların raporlarını hazırlayabilme imkanı
   • Bir belge üzerindeki yönlendirmelerin bir listesini yazdırabilme ve çeşitli projeler hakkında rapor verebilme imkanı
   • Kullanıcıların günlük çalışmalarının yönetim raporları ve raporları imkanı
   • Farklı klasörlerden rapor hazırlama imkanı

    Belgeleri tarama ve arşivleme – arşivleme yazılımında yaygın olarak kullanılan bir modül

    • Çeşitli tek sayfalık ve toplu tarayıcılara bağlanabilme kabiliyeti
    • Bir düzenleyici ve ekran kalemi kullanarak taranan görüntüleri düzenleme ve görüntülere metin yazma imkanı
    • Elektronik belge arşivlemenin daha iyi hale getirilmesine neden olan tiff ve jpg formatlarında görüntüleri tarayabilme ve bunları kişisel bir bilgisayara kaydedebilme imkanı
    • Grup resimlerini okuyabilme imkanı
    • Ağaçlar ve listeler şeklinde farklı ağaçlar yapmak
    • Klasör yapmak için kodlama
    • Her kullanıcı için klasör erişimi
    • Klasör ve Klasör mektuplarının hızlı ve kavramsal olarak aranması (İran’da ilk kez)
    • Belgeleri bir veya daha fazla klasörde grup halinde arşivleme imkanı
    • Klasörlerden belge iade etme imkanı
    • Dosyaları dosya konusuna göre kategorilere ayırabilme imkanı
    • Kuruluşun ayrı bölümleri için birkaç farklı arşiv tanımlamak
    • Klasör için kullanıcılara erişim seviyeleri

     Ada Belge Arşivleme yazılımında sistem yöneticileri ve kullanıcılar için özel kabiliyetler

     • Bir veya daha fazla merkezi ve merkezi olmayan arşiv tanımlamak
     • Belgeleri numaralandırmak için arşivler için ön kod tanımmalak
     • Elektronik arşivleme yazılımının hedeflerinden biri olan farklı yıllarda lisans kaydı yapabilme imkanı Ada arşivleme yazılımında desteklenmektedir.
     • Birden fazla kullanıcının aynı anda kullanabilme imkanı
     • Kullanıcıları tanımlama ve erişim seviyelerini tanımlama imkanı
     • Kayıtlı bilgilere, kayıt yapanın özellikleri, kayıt tarihi ve zamanı üzerinde uygulanan değişikliklerin takip edilmesi
     • LAN ve Windows 2003,2008,2012,… sunucusu altında
     • SQL Server Veritabanı 2008,2012,2014
     • Çevrim içi sohbet

      Belge arşivleme yazılımının ekleri

       • Excel, rar, zip, word, pdf, powerpoint, autocad ve… dahil tüm dosyaların eki Excel, rar, zip, word, pdf, powerpoint, autocad ve… dahil tüm dosyaların eki, elektronik arşivleme yazılımının en önemli yapısal modüllerinden biridir.
       • Görüntüleri doğrudan tarama olarak eklemek veya kişisel sistemlerden yüklemek

      Word imkanları

       • Word editörü 2010,2013,2016 ile mektup yazmak
       • Word yazılımında metin belgeleri için çeşitli şablonlar ve kalıplar tanımlama ve kaydetme imkanı
       • Word dosyalarının biçimini ve metnini sistem veritabanına kaydetmek
       • Hızlı erişim için şablonları gruplama imkanı
       • Her arşiv için gösterge numarasını ayarlamak için farklı şablonlar ve formatlar tanımlayabilme imkanı
       • Her kullanıcı için belge şablonları için erişim düzeylerini sağlama imkanı”

       Ada belge arşivleme yazılımı faks sunucusu imkanları

        • Faksları doğrudan yazılım sisteminden almak
        • Elektronik arşivleme sistemlerinde pek yaygın olmayan ancak bu sistemde desteklenen herhangi bir kullanıcı tarafından doğrudan faks gönderebilme kabiliyeti

       Erişim kontrolu

         • Bir veya daha fazla merkezi ve merkezi olmayan arşiv tanımlama ve her birine kullanıcılara erişim verme imkanı
         • Arşiv yazılımının tüm sayfalarında kullanıcı tanımlayabilme ve tam erişim seviyesini belirleyebilme imkanı
         • Her kullanıcı için belge silmeye erişim, belgeyi görüntüleme, faks ve…. Her kullanıcı için

       Uyarı Özellikleri – Yazılım olaylarını arşivlemenin farkında olun

         • Geçerlilik süresi dolmuş belgeler için uyarı özelliği ile birlikte belgenin geçerlilik tarihini ayarlayabilme imkanı
         • Kullanıcıları başvurulan belgelere karşı uyarma imkanı”

         1 yıllık ücretsiz destekle Ada arşivleme yazılımının demosu ve fiyatı

         Ücretsiz bir telefon demosu isteyin

         Fiyat soruları ve özel özellikler için iletişime geçin: +9821 | 91002037

         Ucuz arşivleme yazılımı

         Ücretsiz ve canlı bir demo talep edin

         Satış uzmanlarıyla canlı sohbeti kullanın ve fiyat durumu hakkında bilgi alın

         Arşivleme yazılımının en önemli kabiliyetleri

         Belge arşivleme yazılımı, birçok yeteneğe sahip çeşitli kurum, okul ve şirketlerin arşivlenmesinde kullanılan yüksek hızlı ve güçlü bir yazılımdır. Belge arşivleme yazılımı, birçok kabiliyete sahip çeşitli kurum, okul ve şirketlerin arşivlenmesinde kullanılan yüksek hızlı ve güçlü bir yazılımdır. Ada Yazılım şirketinde arşiv yazılımı çok profesyonelce hazırlanır ve ayrıca şirketin tüm işlerde analiz ve analiz uzmanlarının araştırma ve uygulamalarıyla hazırlanır.Bu yazılım çok kullanışlı ve kullanıcı dostudur.Dosya arşivleme yazılımının arama gücü gelişmiş kelime ve klasör aramasındadır.Belge arşivleme yazılımın güçlü imkanları olarak belge ve evrak aramaları, klasörlerde gelişmiş erişim seviyesi, tüm yazılımlarla farklı bir metodla çalışan evrak ve belge taraması, Faks sunucusu, tüm evraklar ve belgeler arasında bağlantı ve iletişim kurabilmek ve … den bahsedebiliriz.” –

         Ada Arşivleme yazılımının bazı müşterileri

         NAJA Kamu Hizmeti Sistemi Organizasyonu
         Tahran Valiliği
         uygulamalı Bilimler Üniversitesi

         Arşivleme yazılımı SSS’leri

         Daha yüksek paketlere geçme imkanı var mıdır?

         Evet, Ada Arşiv yazılımının tüm sürümlerinde daha yüksek bir pakete dönüştürmek ve özellikleri kolayca değiştirmek mümkündür ve bu en kısa sürede gerçekleşir.

         Versiyonu Windows'dan bir web versiyonuna dönüştürmek mümkün müdür?

         Evet, bu konu da kullanıcıların isteği üzerine yapılabilir ve sistem bilgileri en kısa sürede dönüştürülerek web versiyonuna aktarılacaktır.

         Arşiv yazılımı sürümüne kaç kullanıcı kurulabilir?

         Ada Yazılım şirketinin idari sistemleri tek kullanıcılı ve çok kullanıcılı olarak sunulmaktadır ve destekleme ile koordineli olarak sisteme kullanıcı ekleme kabiliyeti bulunmaktadır.

         İstemci sistemlere yazılım yüklemem gerekiyor mu?

         Hayır, uzun konular bile Word dışında profesyonel bir editörde yazılabilir ve düzenlenebilir.

         Yazılımda E-postalar ve fakslar kontrol edilebilir mi?

         Evet, sistemlerimizde bu imkansınırsız olarak bulunmaktadır ve bu konu da en hızlı şekilde SMTP ve IMAP protokolleri aracılığıyla yapılacaktır.

         Destek süresi dolduğunda yazılımda bir sorun olur mu?

         Hayır, bu konu bizim yazılımımızda yoktur ve desteği uzatmanız gerekirse destekleme uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

         0 Yorum
         Bir İçerik Gönder

         E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir