اطلاعات مورد نیاز در رابطه با پایگاه داده Database

اطلاعات مورد نیاز در رابطه با پایگاه داده Database

پایگاه داده Database چیست؟   پايگاه داده  یا Database يك وسيله الكترونيكي جهت ذخيره داده بصورت سازمان يافته است. پس از اينكه داده ها  در پايگاه داده ذخيره شد اين داده ها قابل بازيابي ، پرادزش مي باشند و امكان توليد اطلاعات از داده ها وجود دارد.   Flat File...