بیانیه چشم انداز شرکت نرم افزاری آدا

چشم انداز شرکت نرم افزاری آدا کمک به سازمانها براي يافتن راههاي بهتر انجام كارهاي بزرگ ازطريق فناوري و عرضه محصولات و خدماتي كه فرايندها و نتايج كسب و كار مشتريان ما را ، با ایجاد مزیت رقابتی و خلق ارزش پایدار بهبود بخشد.

بیانیه ماموریت :

ارائه راهکارهای نرم افزاری و مکانیزه کردن روندهای کاری به منظور رشد کسب و کارها ارائه راهکارهای هوش تجاری و هوشمندسازی کسب و کار مشتریان ما تمامی صاحبان کسب و کار می باشند.

محصولات ما تا به امروز نرم افزار اتوماسیون اداری ، نرم افزار بایگانی ، نرم افزار دبیرخانه ، نرم افزار crm و مدیریت رستوران می باشد. استراتژی شرکت از نوع هجومی می باشد و با قدرت به گسترش بازار و محصول می پردازد.

ارزشهای شرکت :

  • تمرکز اصلی بر مشتری و روابطمان با مشتری
  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری ت
  • وانمندسازي كاركنان براي تصميم‌گيري ، خودمديريتي و توانايي مذاكره موثر
  • بهبود مستمر در آموزش و برنامه‌هاي گروهي
  • مديريت دانش یادگیری از مشتری وتغییر خودمان
  • ارزش قائل شدن برای اعتبار و حفظ آن صمیمی و دوستانه، در عین حال منضبط و جدی پایبند بودن به وظایف اجتماعی