بیانیه چشم انداز:

چشم انداز شرکت نرم افزاری آدا کمک به سازمانها براي يافتن راههاي بهتر انجام كارهاي بزرگ ازطريق فناوري و عرضه محصولات و خدماتي كه فرايندها و نتايج كسب و كار مشتريان ما را ، با ایجاد مزیت رقابتی و خلق ارزش پایدار بهبود بخشد.

بیانیه ماموریت :

ارائه راهکارهای نرم افزاری و مکانیزه کردن روندهای کاری به منظور رشد کسب و کارها

ارائه راهکارهای هوش تجاری و هوشمندسازی کسب و کار

مشتریان ما تمامی صاحبان کسب و کار می باشند.

محصولات ما تا به امروز نرم افزار اتوماسیون اداری ، نرم افزار بایگانی ، نرم افزار دبیرخانه ، نرم افزار crm و مدیریت رستوران می باشد. استراتژی شرکت از نوع هجومی می باشد و با قدرت به گسترش بازار و محصول می پردازد.

ارزشهای شرکت :

تمرکز اصلی بر مشتری و روابطمان با مشتری

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

توانمندسازي كاركنان براي تصميم‌گيري ، خودمديريتي و توانايي مذاكره موثر

بهبود مستمر در آموزش و برنامه‌هاي گروهي مديريت دانش

یادگیری از مشتری وتغییر خودمان

ارزش قائل شدن برای اعتبار و حفظ آن

صمیمی و دوستانه، در عین حال منضبط و جدی

پایبند بودن به وظایف اجتماعی